Description

Shufra karboni për të gjitha llojet e çeliqeve, si dhe gize dhe alumini, nikel dhe lidhje bakri. Shufra gërmuese për procesin e harkut të karbonit në ajër ( Carbon gouging rods for all steels grades, as well as cast iron and aluminum, nickel and copper alloys. Gouging rods for air carbon arc process)

PRODUCT DATA SHEET : Product Data Sheet

SAFETY DATA SHEET: Safety Data Sheet

You've just added this product to the cart: