• Westec Albania, Rruga Dritan Hoxha, Tiranë, Shqipëri