HEC

Westec shpk, ka më shumë se 6 vjet , si një furnizues ne S/E-Europe Regjion të projekteve posaçërisht te rendesishme, me mbushjen me cilësi të lartë të klienteles për ndërtimin dhe riparimin e Turbinave Francis, Kaplan dhe turbinat Pelton bërë prej çeliku inox 13 % Cr 4 % Ni apo 308L/316L .