Produkte

  • Sipermarje Saldimesh
  • Veshje
  • Lidhje te forta (Hardfacing)
  • Pikim / Ngjitje
  • Kimikatet e perfunduara

produktet

Böhler Industi – Lidhjet të qëndrueshme
Mbi 2000 Produkte-Saldimi të përbashkët tani bashkuar në një portofol të veçantë në tërë botën.
UTP Riparime - Mas prerje Prokretivitet
Produkte-Saldimi të reja dhe të përshtatura, per veshjen dhe aplikacionet e mbrojtjes sipërfaqesore ofrohen tani në një portofol të plotë zgjidhjesh.
Fontargen Pikime – Në thellësi te njohurive (Know-how)
Njohuri ne Saldim&Pikime, fituar nga sfidat të panumërta të aplikimeve, është dhënë në bazë të performancës së lartë te Produkte-Saldimit me Pikim shume te larte qe vine nga laboratoret në Gjermani.